JERITA TINDIN “PEMIMPIN BRAGAH NGINDANG”

Jerita Tindin “Pimpin Bragah Ngindang” Mungkal Menoa Batang Paku, Saribas.

Nyadi Tindin ke bejulok “Pimpin Bragah Ngindang” tu anak siko tuai Iban ke benama Chaong. Chaong tu mega siko tuai Iban ke jelai bendar nama matak bala pindah ari Batang Ai lalu mungkal menoa di Batang Skrang nitih ka singkang tuai-tuai bukai ke dulu agi ari iya. Chaong bebini ngambi indu siko ke benama Lantong. Lantong tu mega anak tuai Iban ke benama Lau Moa ke bebarita mungkal menua Nanga Skrang. Lau Moa tu anak tuai Iban Remun ari Nanga Sadong ke benama Numpi seduai Rembia Bunsu Patin.

Tusut penatai Chaong:

Telichai x Endu Dara Sia (f) = Si Gundi (Apai Keling), Lalak Pala, Kurong Mayang, Retak Dai (Apai Serapoh), Bremai (f), Sugi & Belangkat x Gadoh = Remias (f) x Pateh Ambau = Pateh Irie x Nain (f) = Nunong x Lampai (f) = Chaong.

Sabedau Tindin matak bala iya pindah mungkal menoa Batang Paku, sida iya diau di Tembawai Kelang, enda jauh ari nanga Sungai Enteban, pati sungai Batang Skrang. Sida iya ngemeran ka pengawa bumai betaun, betanam betupi enggau begiga sabelah kampong puang serta berikan sabelah sungai dalam kandang menoa sida dia.

Mimpi Tindin “Pimpin Bragah Ngindang”

Nyadi leboh iya diau dalam Batang Skrang, Tindin bisi mimpi, lalu mimpi iya munyi tu:

Nyadi dalam mimpi iya, Tindin asai ke bejalai nengah jalai besai bendar. Nyadi apus jalai nya dititi iya, dia iya asai ke rembus ba jalai besai siti, ke alai iya meda kelakuyang isang maioh bendar digantong orang ba tisi jalai.

Sereta iya meda kelakuyang nya, iya meda orang maioh bendar terudus nurun mandi ka ai datai ari rumah. Udah nya iya nyau asai ke bediri ba tebing ai, ngemata ka bala orang ke mandi.

Leboh iya ngemata ka sida dia, iya meda indai tuai orang siko baru udah badu mandi, baru beselat uban maia umor. Indu nya lalu meda iya.

Ko indu, “Lalu Tindin, ngena endar nuan datai ditu leboh aku baru udah tembu mandi.” Indai tuai orang nya lalu nyurong ka batu perunsut ngagai Tindin. Udah nya iya nyurong ka kerupak pau.

“Kerupak pau tu,” ko indai tuai orang nya nganu Tindin, “tau ka engkerabun munsoh, ke ubat kena nuan matak serang. Nyadi leboh nuan datai ditu tadi, aku baru udah tembu bekusok tujoh kali. Nya alai laban nya,” ko indai tuai orang nya, “tujoh serak tampong-menampong peturun nuan deka tau serang.” Indu nya madah ka diri Indai Keling ngagai iya. Tindin lalu dani, tang batu ubat tadi agi mengkang digenggam iya.

Enda lama udah nya, Tindin mansang ngayau, nitih ka kayau apai iya Chaong. Leboh sida merau ngili Batang Skrang, ari ili Tanjong Lipat kili perau iya enggau perau apai iya Chaong seruran berumpak berari. Enda jauh agi ari Nanga Skrang, leboh sida benong berumpak, alai kemudi perau iya tak kena kait unak melulor ari langit. Unak nya di simpong Tindin lalu putus nyadi batu. Suman bendar baka duri jelai. Diambi iya batu nya, peda iya tinggal tujoh kengkang, ke lalu ditaroh iya nyadi pengaroh.

Malam siti iya bemimpi baru, ke alai iya dipadah ka lndai Keling tujoh serak peturun iya deka nampong-menampong tau serang, nitih ka penyampau kengkang unak jelai ke disimpong iya ngait perau, leboh iya ke mansang ngayau merau ngili Batang Skrang.

Nyadi mimpi iya dua kali nya amat, nitih ka kenang orang ke tuai-tuai menya, laban sereta udah parai Tindin, turun iya ke tau serang katujoh kali, guna, tampun, tusok enggau kabak ke ulih sida nya abis retong leboh rumah Penghulu Kinyih di Beduru, Paku, angus empa api dalam taun 1898.

Tindin betemu enggau Entinggi “Keti Aur Tulang”.

Nyadi di Kumpang, pati Batang Ai, udah parai Nunong anak Pateh Irie seduai Nain, anak Nunong ke benama Chaong angkat enggau anembiak iya pindah ka Skrang, lalu diau di Tanjong Lipat. Nyau ka lama udah parai Chaong, nya baru anak iya ke benama Tindin ke besumber Pimpin Beragah Ngindang angkat ari Tanjong Lipat enggau anembiak iya pindah ka ulu Skrang lalu berumah di Nanga Akop.

Ba rumah tu sida tusah bendar laban siga pendiau dikachau bansa Baketan ke endang udah dulu nguan menoa sabelah nya dia. Sida iya seruran bejaga-jaga ari serang bansa Baketan enti sida nurun ngerja umai tauka begiga di sungai enggau di darat. Sida mega suah bendar mindah ngagai perau leboh malam hari, lalu belaboh di puak ai kena ngelari ka diri ari kachau bansa Baketan ke selalu datai ngachau serta nyumpit sida ngena ipoh.

Nyau kapuas ke merinsa diau dia, Tindin lalu mai anembiak iya pindah baru ngagai endor ke dikumbai Seraka Dua dalam Tebat, pati Batang Skrang. Sakumbang sida ke diau dia, bakanya mega penusah sida laban agi siga Baketan. Sida pindah baru ngagai nanga Enteban lalu berumah di Meram. Sakumbang diau ditu sida pen udu amat ga siga Baketan. Laban nya sida pindah kulu agi, ngulu Enteban lalu berumah di Batang Galau. Leboh iya bumai di Ulu Galau Wong, ba tanah ke dikumbai Sungai Lungun, Tanah Degum, nya baru sida nadai agi dikachau munsoh. Tang deh leboh tu enda mukai-mukai rumah Buau Nyada, menantu Buau Lembu di alah ka munsoh ke datai ari Sebuyau betuai ka Chagik. Nama Buau Nyada ka bendar iya nya Maling.

Nyadi bala Sebuyau ke ngalah ka rumah Maling nya enda lalu ngalah ka rumah Tindin. Kabuah sida enda ngalah ka nya, ko kenang orang ke tuai, laban Bunga Nuing udah ngentak ka ragai sakayu kena malepa rumah Tindin ari peda mata munsoh.

Nyadi sakali, leboh ke agi diau di Ulu Enteban, Tindin manjok burong ngaki umai iya di Bukit Ensanga antara ulu Enteban enggau ulu Buai pati Padeh dalam Layar. Leboh iya ngabas panjok pagi siti, peda iya mata panjok disintak ka orang papong kayu magang. Dua tiga pagi udah nya, leboh iya ngabas panjok, agi ga orang beduan iya chara nya.

Nyau kapuas bakanya, malam siti iya lalu bemalam ngipa orang ke beduan iya. Agi urap hari, leboh iya ngabas panjok, iya lalu betemu enggau orang siko benong ngumpol burong ulih panjok iya. Orang nya tadi lalu nganti burong enggau papong punggu. Meda ulah orang nya ngachau panjok iya, Tindin lalu numbok iya enggau beruak, tang enda kena. Seduai lalu sama bebalas numbok pangan tang sama enda kena.

Nyau ka leju seduai udah betumbok, seduai iya lalu barekak. Nyau lendat babas ba sabelah nya dia bekau seduai iya barekak, bedau ga seduai talah ka munsoh diri. Meda bakanya, Tindin seduai Entingi lalu nyabut duku seduai iya lalu barengkah bepantap. Nyau kelama seduai udah bepantap, enda ga seduai iya talah ka munsoh diri.

Leboh ka ngetu bepantap, dia Tindin lalu nanya ka nama munsoh nya. “Sapa gelar nuan unggal munoh ular? Sapa gela nuan unggal munoh sawa? Nama julok nuan unggal munoh sambok?” ko tanya Tindin.

Orang nya lalu nyaut, “Aku tu Entingi bejulok Keti Aur Tulang, tuai Baketan Paku ke diau di tuchong bukit Saban Tinggi kadiri nadai nenjang,” ko iya.

“Nuan deh, sapa gelar nuan?” ko Entingi.

“Aku tu meh Tindin begelar Pimpin Bragah Ngindang, tuai Iban Nanga Skrang.” Ko Tindin.

“Enti munyi nya badu agi tua bebuti unggal,” ko Entingi nganu Tindin, “tua bedau temu talah ka pangan, laban tua sama sareta nyilak ka kibong Kumang.”

Sereta Entingi udah nyebut jako nya seduai sama-sama nyeliah nyurut ka diri ari pangan lalu sama pulai ka rumah diri.

Enda bengat lama udah nya alai Tindin mai anembiak iya ngayau ngalah ka rumah Entingi dalam Paku pati Saribas di tuchong bukit Saban Tinggi. Nyadi rita sida Tindin ke deka ngayau jampat bendar kena dinga anembiak Entingi. Laban nya iya lalu ngumbai anembiak iya baum. Bala anembiak Entingi iya nya Baketan Kampong enggau Baketan Temuda. Reti nya, bansa Baketan ke enda bumai enggau sida ke bumai. Udah datai samoa bala Baketan, Entingi lalu mai sida berunding nan ka menoa diri ari langgar Iban ke datai ari Skrang.

“Aku,” ko Entingi, “bisi ninga rita Tindin tuai Iban ari Skrang udah ngempuru ka bala deka nyerang bansa kitai dalam Batang Paku enggau bala besai. Nyadi aku ke ngempuru ka kita maioh tu kitu bakanya ga, deka mai kita berunding ka jalai kitai nan ka menoa tu ari langgar Iban. Nyadi Iban maioh tuboh, kitai mimit, nya alai kitai ngelaban sida enda tau enda enggau chukop akal. Aku sayau bendar ka menoa tu,” ko Entingi, “laban ditu semak apong, maioh pantu asal, sereta enggau tanah manah bendar. Nambah ka nya ko iya, di menoa tu ikan enggau jelu maioh bendar.”

Ninga jako Entingi munyi nya Agan tuai Baketan ari Nanga Gelu Penuan di Ulu Paku nyaut. Ko iya, “aku nadai runding maioh, dibai kita ngansak ka munsoh deka, dibai nan ka menoa ba menoa kitai empu pen deka. Semina utai dikenggai aku nya nyau menoa dirampas orang enti kitai enda ngelaban.”

Udah Agan bejako nya baru Entigu tuai Baketan Kampong di Ulu Paku lalu bejako, ko iya, “aku nadai meh panjai penemu, tang nitih ka runding kita maioh. Nan ka indu anembiak ba menoa kitai empu ditu aku deka, dibai ngansak ngagai menoa munsoh pen aku deka. Semina utai dikenggai aku,” ko iya, “rari ninggal ka menoa enda ngelaban.”

Ninga jako samoa tuai sida udah satutok magang, Entingi lalu bebai sama nyikap diri mansang ngansak ka munsoh. Bala Baketan enggau iya ngayau anembiak Marjuong ari Ulu Bu’ut, anembiak Marjillan ari Ulu Serudit, anembiak Bangkit ari Paku Tengah, anembiak Agan ari Nanga Gelu Penuan enggau anembiak Entigu ari Ulu Paku. Sida nurun bedarat ngili Paku lalu ngulu Sekundong enggau ngili ka Pasa ngulu ka Layar. Datai di Nanga Padeh sida lalu ngulu Padeh lalu betiki ngulu ka Geraji mansang ka Skrang.

Nyau ka lama udah sida bejalai datai sida ba Kayu Ukir ba empelai tinggi bandir dia sida besatup enggau bala Tindin. Sida lalu bamok betumbok enggau seligi enggau sangkoh. Balat bendar sida belaban tang nadai talah ka pangan.

Nyau ka lama sida udah belaban alai Entingi ngangau ko iya, “O isan Tindin, ngetu dulu kitai bamok.”

Ninga Entingi ngangau ka iya isan, Tindin lalu nyaut nanya ka kabuah iya ngumbai iya isan. “Kati nuan bisi anak bujang alai nuan ngisan aku?” ko Tindin.

“Bisi,” ko Entingi. “Kati nuan deh bisi anak dara?” ko iya.

“Bisi,” ko Tindin.

“Enti munyi nya manah tua anang agi belaya, manah tua lalu bejadi anak tua belaki bebini,” ko Entingi, “awak ka laya tua abis.”

Ninga jako Entingi, lalu ko Tindin, “enti nuan deka bejadi anak tua, aku pen deka ga enti nuan deka ngisi derian pinta aku.”

“Nama derian pinta nuan deh?” ko Entingi.

Tindin lalu madah ka diri minta derian palit mata pala sigi engkabai tutop enggau guong kategal seduai betampil ari dulu udah bebunoh. Entingi madah ka diri deka ngisi derian nya, tang maia iya kia ka baru nganti peranama bulan ke deka datai.

Tembu jako nya, sida ari sapiak-sapiak sama mulai ka diri. Tang bangkai Bikup ke parai bamok lalu dibai Baketan pulai lalu ditumbak ka sida di Bukit Bikup antara Ulu Sekundong enggau Ulu Serudit enda jauh ari tinting antara menoa Paku enggau Layar.

Apin lama udah pulai nya, Entingi mai anembiak iya ngayau ngiga pala munsoh kena ngisi derian palit mata pinta Tindin. Pulai sida ngayau peranama bulan nya baru iya mai bala iya nganjong derian ngagai Tinting Kayu Ukir, empelai tinggi bandir, pah bukit Ensanga antara Ulu Buai enggau Ulu Enteban, alai Tindin enggau anembiak iya ke nganti nitih ka semaia.

Datai sida din bala Tindin endang udah nganti. Udah sida tembu besurong ka derian, bala Entingi pen lalu enggau Tindin ngagai rumah iya melah pinang Rinda anak dara Tindin enggau Demong anak bujang Entingi. Udah tembu melah pinang Entingi lalu mai menantu iya pulai ka Paku nitih ka endang adat melah pinang bejadi bansa Dayak Iban belaki bebini. Pia mega nunda derian palit mata tu, dudi ari tu enti sema tuai-tuai bejadi anak sida belaki bebini ari dulu udah bebunoh, sida minta derian palit mata.

Nyadi ari Tindin (Iban) seduai Entingi (Beketan) ke udah berisan, ari nya mega pun bansa dua bengkah tu betampil enggau diri sama diri. Derian palit mata dikena seduai betampil, laban udah bekau bebunoh, iya nya antu pala sigi engkabai, nitih ka adat Remi jadi enggau Damu.

Apin lama udah bekau melah pinang tu, Tindin lalu nemuai ngagai isan iya Entingi ka Batang Paku. Datai iya din, Entingi lalu mai iya nemuai meda ka menoa Paku, Samu enggau Anyut. Sakumbang seduai ka bejalai meda menoa Tindin lalu dibai Entingi betemu enggau Agan tuai Baketan Paku Tengah, betemu enggau Entigu tuai Baketan Kampong di Ulu Paku. Rindu bendar ati Tindin meda pemanah menoa. Iya lalu madah ka ati diri ngagai Entingi deka pindah ka Paku enti Entingi enggau tuai Baketan bukai deka nerima iya enggau anembiak iya kia.

Ko saut Entingi, “Manah bendar enti nuan sama deka diau ditu, laban menoa agi maioh puang.”

Ninga saut isan iya Entingi, Tindin lalu mulai ka diri ka Skrang ngambi anembiak iya pindah ka Paku.

Tindin Mai Bala Pindah Ka Paku.

Udah anak indu Tindin ka benama Rinda diatur iya belaki enggau Demong, anak tuai Baketan Paku ka benama Entingi “Keti Aur Tulang”, Tindin enggau anembiak iya angkat ari Tembawai Kelang dalam Sungai Enteban lalu ngili sungai Enteban nyentuk ka nanga. Ari nanga Enteban sida lalu ngili Batang Skrang terus ka nanga. Ari nya sida ngili Batang Ai alah datai ba nanga Batang Lupar. Ari nanga Batang Lupar, sida lalu nyemberai nuju nanga Saribas meraka tasik China Selatan nyentuk ka datai ba nanga Layar. Air nya sida lalu mudik Saribas alah datai ba nanga Paku lalu mudik Batang Paku, ke alai sida lalu diau ba endur sabengkah ke dikumbai Penggan, enda jauh ari pasar Spaoh ka diatu. Sida ngenduh dia enda lama, laban deka ngiga endur tanah ke manah agi ari nya.

Udah diau dia enda lama, sida angkat baru ari nya, lalu nepat endur sabengkah agi ke dikumbai Lubuk Brutan. Diau dia pan enda ga sida lama ke alai sida lalu angkat ngagai endur ti dikumbai Tanjung Melanyut. Ba endur tu baru sida entap agi pendiau, ke lalu ngujung ka Tindin empu ke nyau udah tuai bendar kena sakit, serta lalu parai dia. Iya lalu ditumbak ka kena mungkal pendam ba banchak Nanga Beduru, iya nya ari saberai rumah orang Beduru ka diatu.

Nyadi Rinda seduai Demong beranak lima iko ti benama Kelimbang, Kalanang, Bundak, Jawai enggau Bakak. Nyadi Jawai parai dara lalu dilumbung ka Demong ba atas lubuk Sinjan kira sapenikam penyauh ari nanga Matop. Leboh sida Demong berumah ditu, Rinda beranak ka Bakak. Tiga malam udah Bakak ada, dia rumah sida kena pangka ka kabut kudi kesa ti ngasoh rumah sida rebah dia. Rinda ke benong bekindu kena kepit kasau indu ke kena tinggang batang menuang rebah. Demong nyau kasak-kasak enda nemu chara ngidup ka Bakak ka agi mit bendar. Nyau kelama iya berunding, dia iya lalu ngaga perau Jong siti ka alai iya nyimpan anak iya Bakak ke lalu diperarat ka iya ba ai Paku serta dikajang ka iya enggau pua kumbu. Jong nya tadi lalu rarat kili ke lalu mansa ulun Demong empu ka benama Surit seduai Lugit ke ngibun kebun tarum sida di nanga Letong enda berapa jauh ari nanga Matop. Meda jong rarat serta bekajang ka pua kumbu, seduai iya lalu ngapong jong nya. Peda seduai iya tak bisi anak mit dalam jong nya, ko seduai iya bejako kadiri, “kada enda anak tuan tu wai? Manah tua ngidup ka iya,” ko seduai. Udah nya seduai lalu ngidup ka Bakak ngena ai tebu enggau ai asi. Rinda tu tadi lalu ditumbak ka ba pendam banchak nanga Beduru sama begulai enggau apai iya Tindin.

Angkat Demong ari Tembawai Kudi Kesa, iya lalu matak anembiak berumah ba Nanga Letong. Leboh iya ka berumah ditu, anak dara iya ke benama Jawai mati lalu dilumbong ka iya ba bukit atas Lubok Sinjan, ari ulu Nanga Matop. Laban penusah dua kali tu, Demong tusah bendar ati. Udah parai Rinda, apai Demong ti benama Entingi ‘Keti Aur Tulang’ angkat pindah enggau Baketan bukai ngagai Kanowit.

Laban penusah dua kali tu, Demong tusah bendar ati. Iya lalu berunding deka nemuai ngagai apai iya di Kanowit. Lebuh penemuai iya sakali tu iya lalu ngetu di Julau lalu bebini indu Baketan siko ke benama Lemia ke enggau iya beranak enam iko. Enggau Lemia iya beranak lelaki magang. Sida nya Sabungkok, Sepatin, Sangkerang lalu iya ke biak nya Senaun. Samua anak Demong enggau Lemia jadi Baketan magang. Leboh nya, anak iya ke benama Kelanang udah jadi tuai matak anembiak iya berumah enggau bumai betaun ngulu Batang Samu.

Leboh Demong benong kundang kuit ari Kanowit ka Paku ngundang bala anak dulu enggau anak dudi iya, bisi tuai Iban siko benama Rusak lalu berumah di Nanga Skundong. Nyadi Rusak tu jadi enggau Tarra anak Manang Duau, anembiak Kelanang ke diau di ulu Samu. Apin lama seduai udah jadi, seduai pan lalu sarak. Udah seduai ke sarak, dia adi Tarra ke benama Belau pan mansut ka kandung lalu ngambu Bakak. Bakak enggai diambu iya lalu pia mega bala menyadi Bakak bukai enggai ka Belau magang. Nya ti ngujong ka Manang Duau diburu sida ari Ulu Samu.

Laban laya nya, Manang Duau angkat ari ulu Samu deka rari ka meoa bukai enggau bini anak serta bebai ka reta tengkira. Leboh iya datai di Skundong, dia sida Manang Duau lalu betemu enggau Rusak ke benong beban perau ke lalu nanya ka kabuah sida bebai ka udok-manok baka ke deka rari. Manang Duau lalu madah ka diri kena buru sida Kelanang ari ulu Samu kategal anak dara iya Belau ngandong ngambu Bakak. Ninga jako Manang Duau munyi nya, Rusak enda ngasoh iya mindah jauh, tang ngasoh iya diau ba menoa iya di Nanga Rembai, iya nya Luban, enti iya deka mayar tasih menoa. Manang Duau madah ka diri deka mayar tasih menoa. Iya lalu nanya ka penyampau tasih menoa ti patut dibayar iya ngagai Rusak. Rusak minta sigi rusa, tang sigi alas aja dibayar lalu sigi alas enda dikeluar, laban Rusak agi deka enggau bempu menoa Luban. Nya alai Manang Duau lalu semina mayar satengah nyawa tasih menoa aja ngagai Rusak. Sakumbang hari nya, Manang Duau lalu diau di Luban lalu ditampong peturun iya datai ka saharitu.

Ari Ulu Samu Kelanang lalu berumah di Nanga Letong. Lepas nya, sida angkat baru lalu berumah di Tanjong Kundong. Leboh sida diau ditu, dia sida bisi kena tegah bansa Seru leboh sida ngembuah entawa di nanga Anyut. Meda munsoh bisi ngapoh menoa, sida lalu pulai kili ka baru lalu diau di Nanga Letong baru. Leboh sida diau ditu ke dua kali, alai Demong bisi datai ari Kanowit laban iya nyau tuai bendar lalu enggai enda mati ba anak dulu iya di Batang Paku.

Leboh pemulai iya ke serak tu, iya mai ulun lapan iko ari Kanowit. Datai sida di Awas, sida lalu dibai Demong ningkuh batu sigi ke lalu dibai sida ari endur nya ngagai ili Nanga Entaih, enda jauh ari Nanga Awas di Ulu Krian. Batu nya lalu ditanam Demong dia. Lebuh ke nanam batu nya dia, ko Demong bejako “Tu meh antara pemakai anak dulu enggau anak dudi aku. Anak dulu aku ari Paku tau makai menoa ari Paku terus ka Kanowit, tang bala anak dudi aku ari Kanowit enda tau ngelui batu tu makai menoa tunga ka Paku, semadi meh sida sama deka bechampur pemakai enggau diri menyadi, nya barang ko sida iya dudi hari ila”.

Angkat ari nya, sida lalu datai di Paku. Demong lalu diau ba anak iya ke benama Bakak ke bensumbar “Asu Rangka Ngeribang Tulang”. Angkat sida ari Nanga Letong, sida lau berumah di Nanga Pejok ke alai sida bisi kena sakit angat ti ngasoh sida maioh parai. Kebuah menoa sida angat baka nya, keno ko jerita tuai, laban Demong bisi ngaga pintu ari bandir tapang ke lalu diukir iya gambar baya. Udah nya pintu nya lalu dibuai sida ba danau ari ulu Nanga Munan. Danau nya lalu dikumbai sida Danau Pintu datai ka saharitu. Lebuh ka diau ba anak iya Bakak, dia iya kena sakit serta lalu ngujung ka iya parai dia. Iya lalu ditumbak ka kena mungkal pendam Pejuk ke udah endur rumah lama sida. Pendam pejuk agi mengkang dikena datai ka saharitu.

Nyadi semua anak Demong enggau Rinda jadi Iban magang ke lalu diau lalu nurun ka mayuh bansa Iban dalam Batang Paku enggau ai bukai. Ari semua anak iya, ka siko Bakak bebini ka Batang Ai lalu diau di nanga Kumpang. Samua anak dulu Demong diuntung ka iya samua menua tebing kanan mudik kenyau ari nanga Melupa nyentuk ngagai Batu Tanam iya ari ili nanga Entaih. Samua menua nya tadi mengkang diwan peturun anak dulu iya magang enggau sakeda peturun bukai ti sama bekait tampil enggau pangan diri datai ka diatu. Nyadi bala anak dudi iya diuntung ka iya semua Krian tebing kiba mudik lalu trus ka Julau enggau ka Sarikei. Lebuh rambau tu menya, menua Julau enggau Sarikei apin diwan bansa bukai, semina Baketan, Seru enggau Beliun.

Udah parai Demong, Sida Demong lalu pindah baru ngagai Nanga Letong enda lama. Udah nya sida nilak baru lalu berumah ba tanah kepit Sungai Anyut enggau Sungai Paku di Nanga Anyut. Nyadi Bundak enggau anembiak iya bedau diau di Ulu Samu. Udah parai Bundak, menantu iya Jungan nganti iya jadi ka tuai ngiring indu anembiak.

Nyadi Sakali anak Jungan seduai Buran benama Brayun berebut ka dara siko benama Beremas enggau Janang, laban seduai iya sama-sama deka bebini ngambi Beremas. Nyadi sakali seduai iya sama ngayap ngagai Beremas. Janang dulu agi datai dia, lalu leboh Brayun datai, iya meda Janang endang udah dudok dia. Brayun lalu nisil pending Janang enggau duku ke lalu putus dia. Malu ka diri ka diri nadai agi pending sapiak bakanya, iya lalu ngerari ka diri Sebuyau. Datai iya di Sebuyau, iya lalu mai orang Sebuyau ngayau ngalah ka Brayun di Ulu Samu.

Bala Janang betiki ari Matop ngulu ka Ngelai, melunggang Genting Geraji ke endor sida ngetu. Dia sida ngaga semaia nuntong rumah Brayun dini hari.

“Sapa kitai nemu indu manah gamal nya bini aku, kita anang munoh iya, tangkap tau,” ko jako Janang. Iya mega madah ka diri dulu niki ari orang bukai, laban iya deka ngasoh sida sabilik rari dulu. Nyadi jako Janang tu bisi didinga bala Brayun ke matau menoa. Udah sida nemu jako Janang, Brayun lalu lalu terjun ari telanga atap. Udah nyau Brayun seduai Beremas serta orang bukai, munsoh pan lalu niki ngalah ka rumah nya. Rumah pan lalu diruntuh ka sida Janang lalu endor nya lalu jadi ka pendam ke dikumbai Penuan Abis datai ka saharitu. Barengkah ari nya, Iban Sebuyau barengkah bemunsoh Iban Saribas.

Leboh Kelanang, Kelimbang, Bundak enggau Bakak jadi tuai megai menoa Paku, bansa Baketan Temuda endang udah berimba ari Ulu Samu lalu kili naka Lubok Baang. Nyadi Baketan Kampong ke begulai enggau Entigu di Ulu Paku enda bumai, tang idup ngena jalai ngasu beburu di sabelah kampong. Nyadi Iban ke endang idup ari bumai betaun seruran berimba bari-ari ngaga temuda ari Nanga Samu alah nyatup rimba Baketan naka Lubuk Baang. Kira dua peturun bala Iban, udah mati bala sida Kelanang, Kelimbang enggau Bundak agi nadai atur tanah dipumai. Tuboh sida lebuh tu pan apin ga maioh.

Tusut sida tiga menyadi bakatu:

1. Kelanang x Laus (f) = Tuah
2. Tuah x Sarong (f) = Seing
3. Seing x Laai = Busu
4. Busu x Jering (f) = Uyut “Bedilang Besi”, Beremas (f), Menging (f), Rinda.
5. Beremas (f) x Blaki = Ugap, Lada (f), Bayang.

1. Bundak x Lada (f) = Buran (f)
2. Buran (f) x Jungan = Brayun
3. Brayun x Beremas (f) = Chemera (f), Cheremi (f)
4. Chemera (f) x Deen = Gedut (f)
5. Gedut (f) x Libau = Kaya, Masing, Jara & Tayan

1. Kelimbang x Inchoh = Saroi (f)
2. Saroi (f) x Saing = Entingang
3. Entingang x Pala (f) = Saang, Nasa (f), Inchoh
4. Saang x Selaka (f) = Nangku (f), Tida (f), Umoi (f), Lika (f), Laus (f), Changgai, Lanchang, Lanjar.
5. Nangku (f) x Uyut “Bedilang Besi” = Pala (f), Linggir, Sendai (f), Nisi (f), Entemang, Empari, Cheremi (f).

Nyadi Kalanang bebini ngambi Laus, beranak ka Tuah ke bebini ngambi Sarong, beranak ka Seing ke bebini ngambi Laai, beranak ka Busu ke bebini ngambi Jering. Busu seduai Jering beranak ka Uyut “Bedilang Besi”, Beremas indai Tur “Bayang”, Menging indai Sullang enggau Rinda Indai Beliang. Samua peturun sida tu belaki bebini nampung adat Demong ke jadi enggau Rinda magang.

Nyau datai ba tubuh Busu jadi tuai, sida berumah di Nanga Talar. Angkat ari nya iya berumah di Nanga Sungai Lelabi, Nanga Meluang enggau di Kerangan Deras. Ari nya iya pindah baru ka Nanga Beduru ti endor iya parai tuai.

Udah mati Busu, iya diganti menantu iya Belaki jadi tuai enda lama, laban iya pandak umur dibunuh Seru, ti lama ngasoh orang Paku Ulu nadai agi tuai. Leboh tu anak tuai Busu ke benama Uyut “Bedilang Besi” udah bebini ngambi Nangku anak Saang seduai Selaka, ke alai iya nguai kili.

Apin tentu lama udah bekau penusah Belaki seduai Beremas, alai Awan ari Padeh bisi datai ba rumah Bayang seduai Ugap di Nanga Meluang nanya Lada ka bini iya. Jako Awan lalu diperunding ka sida Uyut “Bedilang Besi” enggau aya sida Jimbai. Sida nerima jako Awan laban sida nemu iya udah masai matak kayau ari menoa iya empu di Padeh. Ba maia tu, Ugap seduai Tur “Bayang Kain” apin tau jadi tuai ka ganti apai seduai, laban seduai iya agi biak. Datai Awan lalu jadi tuai megai Paku Ulu. Paku Ili dipegai Uyut “Bedilang Besi” nganti mentua iya Saang.

Uyut “Bedilang Besi” Tuai Paku Ili.

Uyut “Bedilang Besi” bebini ngambi Nangku anak Saang seduai Selaka lalu beranak ka Pala, Linggir, Nisi, Sendai, Empari, Cheremi enggau Entemang. Pala belaki ngambi Renggie Uchu Jantin “Moahari” ari Padeh lalu beranak ka Kalanang, Saang, Busu, Janta, Jantin enggau Radin.

Kalanang bebini ngambi Payung, beranak ka Uyut II, ke bebini ngambi Sawat, beranak ka Linggir “Mali Lebu” ke bebini ngambi Anong beranak ka Umang, Penghulu Kinyeh enggau Saang. Umang belaki ngambi Penghulu Garran “Lembang Batu” lalu beranak ka Uyut III, Saga, Tupang, Cherembang, Libau, Kerbau enggau Attat.

Attat bebini ngambi Indoo, beranak ka Benedict Sandin (Kerangan Pinggai), Lenti (Danau), Lionel Frederick Mawar (Kerangan Pinggai) enggau Gerinching tau ka Jelawai (Ulu Bayor). Lionel Frederick Mawar bebini ngambi Roselyne Petri (Uchu OK Dana Bayang – Aji – Budin “Antu Gerasi”), beranak ka Marilyn Mengan, Gregory Nyanggau (penulis), Hugh Chunggat, Christabel Cherurai, Elizabeth Tarra enggau Jacqueline Selaka di Krangan Pinggai, Paku, Saribas.

Awan ari Padeh Nyadi Tuai Paku Ulu.

Beremas jadi enggau Belaki beranak ka Tur “Bayang Kain”, Ugap enggau Lada. Sida tu berumah di Tanjong Kundong sama enggau menyadi Belaki ke benama Jimbai, Jelema, Umar, Buma enggau Kadir.

Lebuh tu menua ditu bisi bendar munsuh bansa Seru datai ari Bukit Tengkalat ke bejalai ngulu Melupa melunggang ka Rimbas lalu ngili Keribau netak Batang Rimbas lalu ngulu Sungai Ulai. Datai ba Bukit Tampak Panas lalu ninting kara lalu rembus ba batang sungai Engkaru’, pati Paku. Datai ba nanga Engkaru’ lalu ngili Paku alah datai ba Nanga Samu. Ditu bala Seru lalu betemu enggau bala anembiak Belaki ke mansang ngetau sama enggau indu lelaki nengah jalai umai. Bala Seru lalu munoh sida, serta lalu parai tiga iko – Belaki, Beramas enggau Kadir. Ninga penusah tu, sida Jimbai, Umar, Buma enggau Jelema sama enggau sida sarumah bukai begau. Sida lalu bedarat nitih ka bala Seru. Datai ba nanga Samu, Jimbai lalu merejuk ai Samu ba nanga lalu labuh ba tebing seberai, lalu terus nitih ka bala Seru. Datai ba tuchung Bukit Tampak Panas, Jimbai ke dulu lalu tepeda serta betemu enggau munsuh benung niki buah engkeranji padi. Siko wan ai sida benung duduk ngantuk lalu dientak ka Jimbai, lalu mati tiga. Udah nya sida lalu nitih ka bala Seru ke lari, lalu bulih Pala Belaki, Beremas enggau Kadir ti udah di dengah Seru ba nanga Samu. Laban ti nyau udah ikak, sida lalu ngetu nitih ka Seru ke rari.

Pala sida tiga enda dibai pulai, tang lalu ditumbak ka sida ba pun tapang. Lebuh tu sida lalu bejako, ko sida, “Tapang tu lalu diempu kitai ke ngelaban Seru tu. Anak uchu Uyut enda enggau bempu tapang tu laban iya nadai enggau kitai nitih ka munsuh”.

Uyut “Bedilang Besi” amat enda enggau laban iya enggau anembiak iya enda nemu, agi mega iya jauh diau di ili batang Paku di nanga Selamui udah ka bebini ngambi Nangku anak Saang seduai Selaka.

Lepas pengachau tu, munsuh nyau majak mansang mayuh. Baketan enggau Beliun diulu Paku nyau jadi munsuh lalu sida Jimbai enda berani diau ba tebing ai Paku agi. Sida Jimbai lalu rari ka ulu Samu, lalu berumah ba Nanga Meluang.

Nyadi lebuh sida diau ba Nanga Meluang, tuai Iban siko ke benama Awan ari Padeh bisi ninga rita penusah orang Paku ke mayuh bendar munsuh deka ngalah ka. Nya alai iya lalu nemuai ngagai rumah Jimbai di nanga Meluang. Lebuh iya datai, iya madah ka diri deka ninggang sida Jimbai bebunuh ngelaban munsuh.

Sida Jimbai gaga bendar ninga jako Awan laban sida endang udah nemu Awan udah suah matak kayau anak. “Kami enda berani ngelaban munsuh kediri laban kami enda mayuh tubuh. Tu manah bendar nuan datai deka ninggang kami sayau ka menua tu enda ulih diempu kitai. Munsuh mayuh bendar, kenyau ari ulu Paku terus ka Julau enggau Kanowit lalu nyentuk ka Batang Rajang. Bansa Seru, Baketan, Beliun, Segalang enggau Bansa Rajang nya endang nyadi munsuh magang.” ko Jimbai bejako lebuh iya berandau enggau Awan.

Udah ka berandau nusoi penusah kategal pemayuh munsuh ka di sangka sida deka datai ngachau ari menua bukai, Awan lalu merambu diri deka ngulu ka sida ngayau ka ulu Layar laban agi bisi munsuh teda bunuh Awan. Udah sida nyendia ka bekal enggau perengka bukai, sida lalu nurun ngayau ka ulu Layar. Ba kayau tu, munsuh alah ditachah ka bala Awan. Udah nya sida lalu ngalah ka munsuh di ulu Anyut. Udah Baketan ulu Anyut alah, semua Baketan Paku enda berani agi begulai pendiau enggau Iban Paku lalu rari ka Julau enggau Kanowit.

Udah bansa Baketan alah, Awan lalu madah ka diri deka jadi enggau Lada anak indu Belaki seduai Beremas ke udah dibunuh bansa Seru. Sida Jimbai tu nerima jako Awan, enti Awan deka nerima derian ka di pinta sida – iya nya nitih ka adat Rinda ka jadi enggau Demong. Awan madah ka diri deka nerima semua adat ti di pinta sida.

Udah Awan jadi enggau Lada, Awan lalu di padu megai menua ari nanga Samu lalu ngulu batang Paku. Menua Paku ili enggau Anyut dipegai Uyut “Bedilang Besi” anak Busu, menantu Saang seduai Selaka.

Udah munsuh nyau nadai agi, sida lalu mansut ka diri ari ulu Samu ka batang Paku baru. Angkat sida ari nanga Meluang, lalu berumah di sungai Labi agi dalam ai Samu. Udah nya sida lalu pindah baru ngagai tanah kepit Samu enggau Paku. Lebuh diau ditu, Awan lalu ngatur orang bempu ka temuda nebing ai Paku ke udah di perimba bansa Baketan ke diau dia dulu ari Iban di Batang Paku.

Angkat ari tanah kepit Samu enggau Paku, sida lalu berumah ba Tembawai Engkabang, nanga Sengiam, Tembawai Nunggie enggau sungai Mengeris.

Leboh sida diau di Sungai Mengeris, sida lalu ngatur baru samoa rimba ari ulu enggau ari ili Sungai Mengeris baka tu:-

Sa bempu menoa ari Nanga Tiang ngagai Lubuk Entanggur, Paku Kanan mudik.
Inggie bempu menoa ari Lubuk Entanggur ngagai Sungai Periok, Paku kiba mudik.
Ambang bempu menoa ari ulu Sungai Tagun ngagai Sungai Muding.
Kaya bempu menoa ai ulu Sungai Lilin ngagai Sungai Mengeris.
Bana bempu menoa ari Sungai Periok ngagai Sungai Banyang.
Sabai bempu menoa ari Sungai Banyang ngagai Sungai Petinis.
Jabat bempu menoa ari Sungai Petinis ngagai Sungai Praak.
Ambang bempu menoa ari Sungai Mengeris ngagai Lubuk Lingit, nebing paku Kiba mudik.
Anyong bempu menoa ari Lubuk Lingit ngagai Nanga Buong.

Jerita Bujang Berani, Ulu Layar

Udah sida Paku ulu bebagi menoa laban penyarut enggau munsoh nyau nadai agi, nya baru pansut jerita tuai siko ke benama Bujang Berani ari Layar ke selalu ngulu ka anembiak ngayau bansa Seru enggau Baketan ka Krian. Nyadi rumah Bujang Berani tu di Nanga Sungai Langit, pati Batang Layar, dalam Batang Saribas. Maioh bansa dua bengkah nya parai kena kayau bala Bujang Berani.

Ensepi penusah diri bakanya, bansa Seru enggau Baketan baum ngayau deka ngalah ka rumah Bujang Berani empu diulu Layar. Tuai sida nya benama Patinggi Timbol. Nyadi jalai sida iya ngayau nya ngulu ai Krian. Datai sida di Nanga Gerenjang, sida lalu melunggang ka ulu Sungai Ketoh lalu ngili sungai nya alah datai diulu Batang Paku. Udah nya sida lalu ngulu Sungai Penom, melunggang ngagai Sungai Langit nyentok ka Nanga. Ari nya, sida lalu ngili ka Sungai Layar lalu ngalah ka rumah Bujang Berani di Ketubit. Bujang Berani empu pan sama parai leboh ke alah tu.

Ninga rumah Bujang Berani udah alah, nya baru orang bukai ke diau sama bekelingi semak nya dia, nemu berita pasal penusah nya. Sida lalu enda betangguh nitih ka munsuh ngulu Sungai Langit lalu besatup enggau munsuh ba ulu Sungai Bangkai Lawai, serta lalu udu bendar betachah dia. Patinggi Timbol empu enggau mayuh bala anembiak iya parai dia. Munsuh bukai lari magang ngidup ka diri sabelah babas. Orang Layar lalu ngerok pala munsuh ba sungai nya. Sungai nya pan lalu dikumbai sida Sungai Bangkai Lawai datai ka kemaia hari tu.

Ninga munsuh nyau bisi mansa diulu Paku mansang ngayau ka ulu Layar, bala Awan ke berimba enda berani mansang kulu ka agi. Sida lalu nyurut ka diri kili lalu berumah ba Tembawai Lubuk Lauk. Ari nya sida mending ka berita munsuh. Udah sida nemu munsuh nadai agi ngayau, sida pan mansang berimba kulu ka baru, berumah ba Nanga Praak. Leboh sida diau ditu, Awan kena sakit lalu parai dia. Awan seduai Lada ngiru Sawai ka anak seduai. Nyadi Sawai tu belaki ngambi Kaya lalu beranak ka Jering bini Entemang.

Jerita Tur “Bayang Kain” seduai Kaya.

Nyadi Tur “Bayang” (menyadi Lada) seduai Kaya laki Sawai (anak Awan seduai Lada) tu sama berani serta sama tau kayau anak. Leboh Awan agi idup, Tur “Bayang” tu endang udah nyadi kepala manok sabong Awan. Pia mega, Kaya anak Libau tu mega endang udah nyadi manok sabong Awan lalu diatur nampong bilik Awan seduai Lada. Leboh Kaya jadi tuai megai menoa nganti mentua iya Awan, iya lalu digembar Sullang seduai Menging (menyadi Beremas bini Belaki).

Udah mati Awan, sida lalu pindah ari Nanga Praak lalu berumah di Nanga Sungai Raya. Lebuh ka berumah ditu, sida bisi ninga penyakit besai bisi deka datai, laban ko berita ari bansa Baketan ke diau ba tuchung bukit Buluh, ulu Paku, sepan empeliau ba bukit buluh udah dipandi Badak. Ninga rita nya, sida Kaya lalu rari kulu ka agi lalu berumah di Sungai Kasai, enggai ka kena rampit penyakit ke rarat ngili ai Paku.

Penyakit nadai datai, sida lalu pindah baru ari sungai Kasai lalu berumah ba Nanga Sungai Burak. Lebuh ka berumah ditu, sida lalu bebagi ka tanah tebing kiba mudik Batang Paku, bakatu:

Paang bempu menoa ari Nanga Buang ngagai Nanga Benda.
Sapitan bempu menoa ari Sungai Benda ngagai Sungai Angkis.
Kaya bempu menoa ari Sungai Angkis ngagai Sungai Menuang.
Angga bempu menoa ari Sungai Menuang ngagai Tebiang Engkaras.
Sapitan mega bempu menoa ari Tebiang Engkaras ngagai Rantau Rangking.

Nyadi atur orang bempu tanah ari Nanga Praak ngagai Singai Lingit Gelang, baka tu:

Jimbai bempu tanah ari Sungai Lingit ngagai Sungai Labi.
Sa bempu tanah ari Sungai Labi ngagai Sungai Genali.
Jelema bempu tanah ari Sungai Genali ngagai Sungai Gamang.
Jabat bempu tanah ari Lubuk Ujan ngagai Sungai Dampa.
Empaji bempu tanah ari Subgai Dampa ngagai Lubuk Empaji.
Sabai bempu tanah ari Lubuk Empaji ngagai Nanga Kedup.
Bayang bempu tanah ari Nanga Kedup ngagai Sungai Lensat.
Punoh bempu tanah ari Sungai Pakan ngagai Tebiang Bindang.
Umar bempu tanah ari Tebiang Bindang ngagai Sungai Manuk.
Angga bempu tanah ari Sungai Manok ngagai sungai Padi.
Bunsie bempu tanah ari Sungai Padi ngagai lubuk Mengeris.
Punoh bempu tanah ari Sungai Mengeris ngagai Sungai Adop.
Bauk bempu tanah ari sungai Adop ngagai tebiang bantas.
Bayang bempu tanah ari Tebiang Bantas ngagai Sungai Pakan.
Punoh bempu tanah ari Sungai Pakan ngagai pala Lubok Pikol.
Illoh bempu tanah ari Pala Lubok Pikol ngagai Lubuk Bandau.
Bayang bempu tanah ari Lubok Bandau ngagai Tanjong Nanga Seguai.
Sullang bempu tanah ari Tanjong Nanga Seguai ngagai Lengsiang.
Bana bempu tanah ari Nanga Lengsiang ngagai Nanga Petinis lalu nyentuk ka Nanga Ngiau.
Ugap bempu tanah ari Nanga Ngiau ngagai Nanga Kerantung.
Garrak bempu tanah ari Nanga Kerantung ngagai Tanjung Balai Baya.
Apai Geniling bempu tanah ari Tanjung Balai Baya ngagai Lubuk Embawang.
Igok bempu tanah ari Lubok Embawang ngagai Lubuk Bulu.
Bunsie bempu tanah ari Lubuk Bulu ngagai Nanga Sepu.

Tu mulai baru ngagai tebing kiba mudik Paku, nampong ka diatas tadi:

Aji bempu tanah ari Nanga Sungai Raya ngagai Kaki Lubuk Isu.
Igok bempu tanah ari lubok isu ngagai pala Lubuk Tengiling, lalu masuk deran naka pendam.
Paang bempu tanah ari banchak Sungai Pakan ngagai Lubuk Pikol.
Paang bempu tanah ari Lubuk Pikol ngagai tanjong siti ari ulu nya tanah paang baru.
Bana bempu tanah sanentang Lubuk Pikol.
Jiram “Rentap” bempu tanah ba Nanga Seguai.
Mail bempu tanah ari Nanga Seguai ngagai Nanga Senunok.
Angga bempu tanah ba Tembawai Angus orang Senunok trus ka Lubuk Gelang.
Bayang bempu tanah ari Lubuk Gelang ngagai Nanga Ngiau.
Punoh bempu tanah ari nanga Ngiau ngagai pala Lubok Kusing.
Angkah bempu tanah ba Tanjung Angkah.
Aji bempu tanah ari ili Tanah Angkah.
Unong bempu tanah ba nanga Sungai Benda.
Sa bempu tanah ari ulu Sungai Benda.
Punoh bempu tanah naka Lubok Aping.
Saang bempu tanah ba Nanga Gelu’.
Ugap bempu tanah ba Lubuk Bulu’.
Bunsie bempu tanah Ari uli Lubuk Bulu’ ngagai Nanga Sungai Saran.
Sullang bempu tanah ari ulu Sungai Saran ngagai Tebiang Jikang.
Jiram “Rentap” bempu tanah ba sanentang rumah orang Penom diatu.
Ganja bempu tanah naka banchak Nanga Mabok Kulat ulu trus ngagai pala Lubuk Petai.
Unong bempu tanah ba banchak nanga Penom ngagai saberai Tembawai Bedega.
Sadai bempu tanah ba kanan mudik Paku barengkah ari Nanga Sepu.
Engkabi bempu tanah ba banchak Nanga Lengisang.

Semua orang tu lalu berumah panjai ba Nanga Jikang, laban menoa Batang Gelu bedau kampung magang lebuh maia tu. Apin sida berengkah berimba Gelu, sida dulu ngatur bagi tanah empu siko-siko ngulu Paku naka Sungai Kerukoh lalu ngulu Ketok naka nanga Sungai Birah. Ari ulu nya bedau kampong jerung magang. Nyadi ngulu Sungai Sala pan apin diperimba serta apin bisi atur bempu semua menua ke agi kampong jerung. Menua ngulu Penom naka Nanga Sungai Ridan kulu pan bedau kampung jerung magang apin bisi bagi orang bempu. Nya naka pengawa sida ngatur menoa leboh sida berumah di Nanga Jikang kalia. Nyadi tuai sida berumah ba Nanga Jikang nya Kaya anak Libau, menantu Awan.

Lepas tu sida mulai ka diri kili dibai Kaya berumah bebagi dua. Kaya empu matak anembiak berumah di Nanga Kedup. Nyadi aya iya Bayang matak anembiak berumah sabuah ba pipi Kedup ari ulu rumah Punoh ba Tebiang Bindang.

Penyarut Tur “Bayang Kain” enggau Punoh.

Lebuh sida Bayang berumah ba pipi Kedup ari ulu rumah Punoh ba Tebiang Bindang, bisi anembiak lelaki siko ari rumah Punoh to benama Gra datai ngayap ngagai indu ke benama Geruda, indu ba rumah Bayang. Gra lalu nama ka diri ngagai Geruda, tang sida Punoh enda ngasoh iya jadi enggau Geruda, lalu diambi sida Punoh pulai. Tang Gra enggai pulai laban iya keras bendar deka jadi enggau Geruda. Meda iya enggai pulai bakanya, Gra lalu ditangkap serta lalu ditanchang sida Punoh. Udah ditanchang lalu dikaling sida pulai ngena alu baka ka ngaling babi.

Meda sida Punoh ngaga pengawa bakanya ba rumah iya, Tur Bayang lalu ringat bendar ngagai sida Punoh meda sida bangat ngerja pengawa bakanya nadai enggau jako serta enda bebasa ka rumah iya. Bayang lalu nganjung seruan minta adat ngagai Punoh. Adat pinta Bayang iya nya benda sigi panding, manok siko enggau duku sabilah. Angkat deh Punoh enggai ngisi adat nya, ko iya, “anang ka adat nya aku ka ngisi, bulu manokgugur pen enggai meh aku ngisi.”

Ninga jko Punoh munyi nya, Bayang nganjung seruan baru ngagai Punoh minta iya ngisi adat. “Enti nuan enggai ngisi adat nya, ngujong ka kitai belaya,” ko Bayang.

Meda Punoh enggai ngisi adat nya, Bayang lalu mai Kaya baum ngiga chara ngadu ka laya iya enggau Punoh ke bangat keih bendar enggai ngisi adat ke dipinta iya.

Nyadi dalam pemutus aum sida, Bayang madah ka diri deka ngerampas adat ari Punoh. “Enti iya enggai ga ngisi, kitai lalu ngelaban sida iya, nya alai kitai lalu sedia mai senyata,” ko Bayang. Leboh bala sida dua buah rumah nya baru deka nurun, nya baru Kandau bejako, “Awak ka aku dulu kin, ngasuh sida anang keih ati enggai ka kitai charyt, laban din bangat tak kabn mentua, kaban ipar aku magang,” ko Kandau. Nyadi Kandau tu bebini enggau Indu rumah Punoh.

Udah nya Kandau lalu nurun bejalai ngagai rumah Punoh, serta datai iya din lalu niki. Meda Kandau niki, Endong ke ngeringak melah kayu lalu angkat malu Kandau ngena lumpung manding ba pala iya. Kandau lalu mati kemaianya. Meda Kandau udah mati dipalu Endong serta belah pala, Bayang seduai Kaya pan lalu nanya ka chara enggau Kandau ngagai menyadi iya Gurang seduai Jamu. Ko saut seduai iya enggau sida sakaban bukai, enggai enda malas, tang minta anjung Bayang seduai Kaya.

Malam nya sida dulu nyenggai Kandau ke udah mati di palu Endong. Pagi siti baru sida nurun bebala deka nempuh rumah Punoh. Datai sida ba rumah Punoh, nemu rumah tak puang laban sida Punoh sarumah udah rari malam nya. Udah nya baru sida mulai ka diri ngagai rumah sida empu.

Nyadi sida Punoh ke rari tu ngulu Paku lalu bemalin ka Baketan nama Butun. Datai sida di Nanga Penom, dia sida lalu ngulu Penom. Datai sida di Nanga Panyuh, dia sida lalu munoh Btun, lalu bangkai iya ditumbak ka sida dia. Laban sida ke rari ngenyit bakanya, nyadi semua barang sida Punoh sarumah ditinggal ka sida magang. Semua barang nya tadi lalu diambi ka prapasan sida Bayang enggau Kaya. Seduai iya lalu mai orang maioh baum deka ngatur sapa ke bempu barang enggau temuda rimba sida Punoh. Kaban belayan Punoh ke ari tinggal enda tau nengali bempu semua utai ke ditinggal sida Punoh rari ari Batang Paku.

Udah bekau penyarut nya, Kaya nyau mansang tuai serta nyau mansang enda gerai. Tu ngujong ka iya mati tuai ba rumah iya di Nanga Kedup. Bayang pan mati tuai ba rumah iya ari ulu Nanga Kedup, lalu Sullang pan sama mati dia. Udah mati tuai tiga iko tu, nya baru Jantan anak Kaya lalu diatur jadi tuai megai jako enggau atur dalam semua utai.

Leboh Jantan jadi tuai megai menua Paku Ulu, ipar iya Jiram “Rentap” jadi tuai kayau nyaga menua ari kayau tempuh munsuh. Ba tubuh Jantan, sida baum deka netap ka pemanah bagi tanah siko-siko. Semua temuda Punoh, Endong, Angkah enggau sida bukai diempu orang maioh. Samua atur tu dikemendar ka anembiak maioh lalu samua bala sama bela ngingat ka antara temuda, tembawai enggau buah tanah diri empu. Samua kampung ke apin diperimba diulu Gelu, ulu Ketoh, ulu Sala enggau diulu Penom agi mengkang pin bisi orang empu lebuh tu. Nya maia berimba, nya ga maia baru belatur ka pekat sida baka ke dulu.

Nyadi atur sida bumai ari Nanga Samu lalu ngulu Paku enda tau nempuak, tang bedandang magang. Nebuk babas enda tau sakali-kali. Nya atur sida Jantan seduai Jiram. Mati Tuai Rumah Jantan lalu diganti anak iya ke benama Libau “Buban” megai menua Paku Ulu. Tuai Rumah Libau tu rurus bendar ati megai menoa lalu iya dikerindu ka anembiak maioh. Leboh iya jadi tuai, nya baru sida menyadi belatur matak anembiak berumah ngulu Batang Paku Ulu bakatu:-

TR Libau diau di Nanga Samu.
TR Saing diau di Jukon.
Laus enggau laki iya Lanchang diau di Nanga Buong.
Kadir terubahiya diau di Danau, udah nya iya diau di Penom.
Langan diau ngulai Kadir, udah nya iya diau di Meroh.

Nyadi Lanchang, menyadi Uyut (apai Linggir “Mali Lebu”), datai ari ili berumah nyelepak sida tu diau di Senunok. Lebuh tu nya baru Tuan Rajah James Brooke berengkah merintah menua tu di Kuching dalam taun 1841.

Ba rambau tu kelia, dayak di Batang Paku enda satuju enggau bansa laut ke diau di menoa ili. Pengachau enggau penyarut maioh bendar nyadi kategal perintah Brunei ke deka megai menoa dayak serta mupu chukai ari samoa bansa dayak. Pia mega munsuh ari ulu pan agi bisi lalu tuai-tuai dayak enggai nunduk serta dipegai perintah Raja James Brooke tauka perintah Brunei.

Kategal penusah tu, samua dayak Paku Ulu lalu diau begempuru di Nanga Tiang betuai ka Ugat anak Libau “Buban”. Nyadi Libau “Buban” empu lebuh tu diau diau diulu Samu jadi enggau Saap ti kena pangkat ini iya.

Leboh sida diau di Nanga Tiang, Ugat ke enda rindu ka adat laut enggau enda rindu dipegai Rajah James Brooke baum mai bala pindah ka Wak pati Julau, ngambi ka jauh ari laut. Orang ke matak pindah kin ka nya Ugat empu lalu disapit Doo, Ugong, Kadam, Klass, Kamar enggau Lambu ke dikumbai Manang Gelanyang.

Datai sida di Wak, sida lalu berimba. Lebuh sida berimba, maioh bala sida kena sakit pedis perut. Kategal nya, sida lalu pulai baru ka Paku naban ka Ugat ke udu bendar sakit. Datai sida di Paku, ugat pan parai. Kategal nya, sida enda nyadi pindah ka Wak.

Rambau tu menya, Tuan Rajah James Brooke bis mudik Batang Layar ngalah ka Kota Orang Kaya Pemancha Dana Bayang di Padeh, Kota Linggir “Mali Lebu” di Kerangan Pinggai di Paku enggau Kota Orang Kaya Gun “Mangku Bumi” di Nanga Tawai, Rimbas. Bekau serang tu, Tuan Rajah lalu ngaga kubau Lily di Tanjong Betong ke lalu dialahka Aji anak Orang Kaya Pemancha Dana “Bayang” enggau bala iya dalam taun 1858.

Nyadi orang Paku ili diau Tanjong Spaoh saberai Nanga Matop kena pegai Adir “Bungkok”, lalu anembiak Linggir “Mali Lebu” diau di nanga Beduru. Leboh maia tu, sida Enchana “Letan Pulas Mas”, udah pindah mungkal menoa di Awik, lalu pia mega sida Chulo “Tarang” udah pindah nitih ka bala mentua iya ari Tawai, Rimbas.

Pengelama orang Paku Ulu diau di nanga Samu ka tiga taun aja. Udah pengachau pukas, baru sida pulai ka ulu Paku baru. Nyadi Libau seduai Klass enda mindah ari Nanga Samu. Klass tu anak Saing, menyadi Libau empu, lalu Indai Klass tu benama Leminang menyadi Uyut (apai Linggir “Mali Lebu”).

Nyadi Lanchang laki Laus (menyadi Libau), mudik kulu lalu berumah ba Lubuk Ujan. Kadir berumah ba Nanga Danau. Parai Kadir lalu diganti Luwie jadi tuai orang Danau. Nyadi Langan berumah ba Tembawai Panta, kepit Deran enggau Paku. Samua sida Libau menyadi lalu pechah matak anembiak diri sama berumah kadiri magang. Lebuh Luwie diau di Nanga Danau, lalu Langan diau di Nanga Deran, Perintah Rajah Brooke mai bala ngalus ka menoa Kayan dalam taun 1863. Leboh kayau tu, Luwie bisi perau pengayau sabuah di tepan bala anembiak iya enggau bala anembiak Langan. Leboh kayau tu, Chundi seduai Beliang sama bedengah sigi siko.

Nyadi Libau seduai Birai “Jawa Jambai” di Nanga Samu mega bisi ngaga perau pengayau sabuah siko. Orang ke nepan perau Libau nadai bedengah siko, lalu orang ka nepan perau Birai maioh bedengah. Dengah sida nya, Sadai bedengah rawai dua, Manang Kumap bedengah sigi, Angai bedengah sigi, lalu Guwee bedengah sigi.

Pulai ngalah ka Kayan enggau bala Raja, Luwie pindah ari Nanga Danau enggau Langan pindah ari Nanga Deran. Seduai iya lalu diau begulai ba Nanga Gelu. Angkat ari nya, sida pindah baru lalu berumah ba Batu Tampak Panas. Lebuh Luwie pindah ditu, bala anembiak iya maioh pindah ka Krian. Ganya ngulu ka orang pindah ka Awas, Adu tauka Rinting ngulu ka bala pindah ka Ulu Gerenjang, lalu Doo angkat ari Nanga Lengisang pindah ka ulu Krian.

Ari Ulu krian, Kandau, anembiak Doo, pindah ka Budu lalu diau di Nanga Kau enggau bini iya benama Gulang anak Chulo “Tarang”. Bauk diau ngulai Ganya di Awas. Nyadi Doo seduai Umpang berumah di Tembawai Emperan diulu Krian begulai enggau Dana. Angkat ari nya sida lalu berumah di Tembawai Entaih, udah nya pindah baru ngagai Tembawai Jawah. Angkat ari Tembawai Jawah, sida berumah baru di Nanga Awas. Ari rumah tu, raban sida Umpang angkat pindah mungkal menoa Balingian. Nyadi sida Doo tinggal di Nanga Awas.

Leboh Jemat, indai Libau parai, atur ulit sida nyerangkong menoa Batang Penom naka Nanga Ridan kulu enggau seberai-seberai, lalu masuk Panyuh sampai ka entigis, lalu ngulu ka sepan rusa sampai apus enggau lalu masuk Kerantung sampai apus.

Leboh menua tu kena laban ulit Jemat, orang ari Anyut bisi datai neresa menoa diulu ka Uyut. Bala sida tu iya nya Uyut empu, Engkabi, Lair, Giring, Gasah (Balai), Igok. Meda sida tu ngambu menoa, sida lalu ditagang sida Libau, Kadir, Saing, Laus enggau Langan, labn nya rampa ulit indai sida. Ninga nya, sida Uyut nadai jako.

Udah nya datai ga Garrak ari ulu Layar, deka bempu menoa ulu Penom. Garrak tu bebini Rabiah menyadi Majang seduai Andek orang Nanga Anyut. Tang Rabiah enggai nguai ka Garrak ka ulu Layar. Seduai iya deka berumah ba Tembawai Selangking, tang kena rara sida Libau menyadi. Tang ko Garrak, bini iya sama enggau sida bempu menua nya. Nyau kapuas iya udah kena tagang sida Libau, Garrak lalu nemuai ngagai Majang di Nanga Anyut, nanya kabuah diri kena tan ka sida Libau menyadi bumai di ulu Penom, Ulu Kerantung. Ensepi diri dikena tagang sida mentua iya bakanya, Garrak seduai Rabiah lalu angkat ari nya lalu pindah ka Nanga Gerenjang, di Krian.

 

Advertisements

About akuanakiban

teacher song composser
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to JERITA TINDIN “PEMIMPIN BRAGAH NGINDANG”

  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s